Szukaj samochodów używanych

Znaleziono ofert: 145
1297
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
1301
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
1302
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
1307
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
1478
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1604
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1607
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1628
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1645
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1665
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1689
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1692
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1696
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1708
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1710
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1717
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1739
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1748
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2010
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1750
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1751
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1754
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1755
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1765
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1767
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1770
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1773
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1774
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1777
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1784
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1808
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1815
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1816
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1818
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1825
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1826
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1831
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1834
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1835
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1836
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1839
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1845
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1846
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1847
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1851
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1852
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1853
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1855
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1860
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1861
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1862
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1863
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1864
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1865
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1867
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1869
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1870
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1873
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1876
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1877
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1883
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1886
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1888
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1889
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1891
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1892
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1893
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1898
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1901
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1902
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1903
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2010
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1904
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1906
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1910
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1911
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1912
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1913
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1914
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1923
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1927
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1930
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1931
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1932
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1934
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1935
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1936
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1937
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1938
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1941
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1954
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1956
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1957
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2010
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1958
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1959
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1960
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1961
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1963
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1964
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1969
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1970
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1971
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1972
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2010
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1973
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1974
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1976
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1977
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1978
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1979
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1981
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1982
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1983
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1984
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1985
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1986
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1991
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1992
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1993
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1994
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1995
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1996
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1997
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1998
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1999
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2000
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2001
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2002
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2004
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2005
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2008
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2009
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2010
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2011
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2012
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2014
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2015
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2016
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2017
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2008
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2018
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2019
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2020
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2021
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2022
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2023
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2024
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2025
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2026
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
KTM
model:
1050
wersja:
Adventure
Grupa pol
silnik:
Czterosuwowy
moc:
95
Grupa pol
nadwozie:
Tyrystyczny
rok produkcji:
2015
rodzaj paliwa:
Benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
2350km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 44 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Grupa pol
marka:
KTM
model:
RC
wersja:
125
Grupa pol
silnik:
Czterosuwowy
moc:
15
Grupa pol
nadwozie:
Sportowy
rok produkcji:
2015
rodzaj paliwa:
Benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
5000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena:
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Grupa pol
marka:
BMW
model:
X3
wersja:
Individual
Grupa pol
silnik:
diesel
moc:
177
Grupa pol
nadwozie:
SUV
rok produkcji:
2010
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
177000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 62 500 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
BMW
model:
X3
wersja:
X-Drive
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
177
Grupa pol
nadwozie:
suv
rok produkcji:
2010
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
117000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 69 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
BMW
model:
X1
wersja:
-
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
240
Grupa pol
nadwozie:
SUV
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
45600km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 79 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
BMW
model:
X3
wersja:
Individual
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
240
Grupa pol
nadwozie:
SUV
rok produkcji:
2012
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
69900km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 124 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Mitsubishi
model:
Outlander
wersja:
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
150
Grupa pol
nadwozie:
SUV
rok produkcji:
2012
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
75000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 62 500 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Mitsubishi
model:
ASX
wersja:
Blue Sky
Grupa pol
silnik:
1.6
moc:
117
Grupa pol
nadwozie:
SUV
rok produkcji:
2014
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
63000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 61 500 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Volvo
model:
XC60
wersja:
Summum
Grupa pol
silnik:
2.4 D
moc:
215
Grupa pol
nadwozie:
SUV
rok produkcji:
2012
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
81000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena promocyjna: 99 500 zł
stara cena: 104 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Mercedes
model:
Citan
wersja:
.
Grupa pol
silnik:
1.5
moc:
110
Grupa pol
nadwozie:
Furgon
rok produkcji:
2014
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
22000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 49 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie

Strony

Jakiego samochodu szukasz?

Polecane oferty

Zobacz wszystkie
Auto Plaza
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Mondeo
wersja:
Titanium
Grupa pol
silnik:
2.0
Grupa pol
cena: 66 666 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
Auto Plaza
Grupa pol
marka:
Skoda
model:
Octavia
wersja:
Elegance
Grupa pol
silnik:
2,0
Grupa pol
cena: 54 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Nasze salony

aplogo.jpg

ul. Popularna 70 Warszawa

22 863 27 00

apblogo.jpg

ul. Sokratesa 11a Warszawa

22 835 00 00

honda.png

ul. Malownicza 29a Warszawa

22 431 00 00