Szukaj samochodów używanych

Znaleziono ofert: 83
1604
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1607
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1628
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1645
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1692
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1708
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1710
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1751
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1754
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1755
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1765
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1770
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1773
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1774
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1777
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1784
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1808
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1815
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1835
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1836
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1839
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1845
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1851
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1852
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1853
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1855
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1861
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1862
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1863
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1864
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1865
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1867
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1869
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1870
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1877
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1883
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1886
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1888
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1889
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1891
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1892
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1893
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1898
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1901
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1903
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2010
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1906
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1910
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1911
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1913
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1914
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1927
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1930
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1932
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1934
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1935
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1936
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1938
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1941
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1954
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2015
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
1956
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1960
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2012
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1961
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1963
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1964
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1971
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1977
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1984
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1985
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1986
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1993
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1994
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1995
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2009
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1998
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
1999
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2001
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2002
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2016
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2005
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2020
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2022
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2023
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2011
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2024
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2013
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2025
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
2026
Grupa pol
Grupa pol
Grupa pol
rok produkcji:
2014
Grupa pol
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Tourneo Connect
wersja:
Trend
Grupa pol
silnik:
1,8
moc:
90
Grupa pol
nadwozie:
kombi
rok produkcji:
2009
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
67000
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 24 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Focus
wersja:
Ghia
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
140
Grupa pol
nadwozie:
Hatchback
rok produkcji:
2010
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
143672km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 29 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Galaxy
wersja:
Titanium
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
140
Grupa pol
nadwozie:
van
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
123000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 63 333 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Fiesta
wersja:
SilverX
Grupa pol
silnik:
1.25
moc:
82
Grupa pol
nadwozie:
hatchback
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
55000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 27 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Mondeo
wersja:
GoldX
Grupa pol
silnik:
2.0
moc:
140
Grupa pol
nadwozie:
hatchback
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
202000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 27 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Focus
wersja:
Trend
Grupa pol
silnik:
1.6
moc:
95
Grupa pol
nadwozie:
Sedan
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Honda Plaza
przebieg:
91500km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 34 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Focus
wersja:
Trend
Grupa pol
silnik:
1,6
moc:
95
Grupa pol
nadwozie:
kombi
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
101000
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 31 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Focus
wersja:
Trend
Grupa pol
silnik:
1.6
moc:
150
Grupa pol
nadwozie:
sedan
rok produkcji:
2011
rodzaj paliwa:
benzyna
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
119000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 37 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Focus
wersja:
Trend
Grupa pol
silnik:
1,6
moc:
95
Grupa pol
nadwozie:
Kombi
rok produkcji:
2012
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza Bielany
przebieg:
131000 km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena promocyjna: 34 900 zł
stara cena: 35 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Galaxy
wersja:
Trend
Grupa pol
silnik:
1.6
moc:
115
Grupa pol
nadwozie:
van
rok produkcji:
2012
rodzaj paliwa:
diesel
miejsce ekspozycji:
Auto Plaza
przebieg:
95000km
Pokazuj przebieg:
Pokazuj
Grupa pol
cena: 56 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie

Strony

Jakiego samochodu szukasz?

Polecane oferty

Zobacz wszystkie
Auto Plaza
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Mondeo
wersja:
Gold Edition
Grupa pol
silnik:
2,0
Grupa pol
stara cena: 76 900 zł
cena promocyjna: 73 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
Sprzedany
Auto Plaza
Grupa pol
marka:
Opel
model:
Astra
wersja:
.
Grupa pol
silnik:
1.7
Grupa pol
cena: 29 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Nasze salony

aplogo.jpg

ul. Popularna 70 Warszawa

22 863 27 00

apblogo.jpg

ul. Sokratesa 11a Warszawa

22 835 00 00

honda.png

ul. Malownicza 29a Warszawa

22 431 00 00